Mw. mr. C.Z.A.M. Skanderova (Catharina Škanderová) studeerde in 2007 af aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg (UvT). Na de bachelors Nederlands Recht en Internationaal Recht 'met genoegen' te hebben doorlopen heeft zij haar opleiding vervolgd met de master 'Nederlands Strafrecht in Europa'. Haar afstudeerscriptie is genaamd: 'Politiële samenwerking op grond van 'Schengen': succes verzekerd of gedoemd tot mislukking?'. Het betreft een rechtsvergelijkend onderzoek naar de samenwerking tussen politiediensten van meerdere landen op basis van verschillende overeenkomsten respectievelijk verdragen.

De Europeesrechtelijke component van het strafrecht ziet mw. mr. Skanderova regelmatig en overigens ook steeds vaker voorbij komen in strafzaken op Nederlandse bodem. Dit is ook alleszins logisch, omdat de Europese Unie (EU) de laatste jaren, zo niet decennia, behoorlijk is gegroeid en nog steeds groeiende is. Alle kennis die mw. mr. Skanderova al gedurende haar studie heeft opgedaan, komt nu dan ook nog steeds goed van pas bij het behandelen van haar strafrechtelijke dossiers.

Mw. mr. Skanderova is in 2010 beëdigd als advocaat en zij heeft de eerste jaren gewerkt in loondienst van een middelgroot advocatenkantoor in de regio. Voorts is mw. mr. Skanderova van januari 2014 tot en met augustus 2018 als zelfstandig ondernemer verbonden geweest aan een kostenmaatschap te Eindhoven. Sinds 1 september 2018 voert zij haar praktijk onder de naam Skanderova Advocaat.

Mw. mr. Skanderova verleent in beginsel enkel rechtsbijstand voor wat betreft publiekrechtelijke rechtsgebieden (rechtsgebieden die zien op de verhouding tussen de overheid en de burger). Zij houdt zich in de hoofdzaak bezig met strafrecht, maar is tevens gespecialiseerd in (bijzonder) bestuursrecht waaronder vreemdelingen-, alsook asielrecht. Overige typen zaken zijn bij uitzondering bespreekbaar.

Mw. mr. Skanderova beschikt over jarenlange ervaring in en deskundigheid ten aanzien van allerlei typen zaken en zal u altijd voorzien van een eerlijk juridisch advies. Als een proces onoverkomelijk is, kunt u rekenen op een daadkrachtige raadsvrouwe, één die daar écht naast u staat om voor u 'in het krijt te treden'. Haar cliënten weten, dat zij pas kan rusten als zij weet, dat iedere zaak onder controle is en ook iedere cliënt tevreden.

Mw. mr. Skanderova behandelt zaken zowel op betalende basis als op grondslag van een (last tot) toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand). Ook werkt zij in opdracht van de Tsjechische rechtsbijstandsverzekeraar DAS in kwesties die spelen op Nederlands grondgebied en zij heeft daartoe een verwerkersovereenkomst gesloten met voormelde verzekeraar in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

'Those who don't jump will never fly...'