Strafrecht

Mw. mr. C.Z.A.M. Skanderova (Škanderová) heeft al sinds haar studietijd een grote voorliefde voor het strafrecht. Met haar inmiddels ruim dertien jaar ervaring als advocaat in strafzaken zal zij u van A tot Z voorbereiden op en bijstaan gedurende het strafproces, maar ook daarna kunt u nog op haar rekenen.

U kunt bij mw. mr. Skanderova terecht in geval van vrijwel alle typen strafrechtelijke verdenkingen betreffende misdrijven (zoals levensdelicten, (andere) geweldsdelicten, vermogensdelicten, zedendelicten, drugsdelicten,  (ernstige) verkeersdelicten etc.) en nagenoeg alle soorten procedures (OM-afdoening, politierechter, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, klaag- en verzoekschriftprocedures, uitlevering- en overlevering  kwesties, overdracht van strafvervolging, dan wel - strafexecutie kwesties, gratieverzoeken, artikel 12 Sv procedures etc.).

Zij kan u bovendien in alle nationaalrechtelijke instanties bijstaan (tot en met het voeren van een cassatieprocedure bij de Hoge Raad der Nederlanden), maar ook wanneer u een procedure aanhangig wenst te maken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM).

Mw. mr. C.Z.A.M. Skanderova verleent in beginsel geen rechtsbijstand aan slachtoffers van misdrijven, derhalve enkel aan verdachten daarvan.

 

Bestuursrecht

Mw. mr. Skanderova kan u indien nodig ook bijstaan in bestuursrechtelijke zaken. Bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) kan betrekking hebben op allerlei typen procedures tegen de overheid of vanuit de overheid richting u. Bijvoorbeeld wanneer de burgemeester u een horeca- en exploitatievergunning weigert in verband met de Wet Bibob, dan wel wanneer de burgemeester een voornemen uitbrengt tot het sluiten van uw woning, omdat daar drugs in is aangetroffen.

 

Asiel- en vreemdelingenrecht

Mw. mr. Skanderova kan u ook bijstaan in procedures in verband met de aanvraag om een asielvergunning of als u in vreemdelingenbewaring bent genomen.