Model openbaar en publiek toegankelijk bekend maken van registratie behorend bij artikel 35b, eerste lid van de regeling op de advocatuur


Mw. mr. C.Z.A.M. Skanderova (Škanderová) heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:


  • Strafrecht, waaronder:

Financieel Economisch Strafrecht, Internationaal Strafrecht, Milieu Strafrecht, Militair Strafrecht, TBS, Uit- en overleveringszaken en Vreemdelingenstrafrecht


Deze registratie verplicht de advocaat elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.